ก่อตั้งเมื่อ : 16 Feb 2005
  
* DigiTech Broadcast Group *