กรุณาโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: วิรัตน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์
บัญชีออมทรัพย์

กรุงเทพ : 215-0-359459
สาขา: ถนนพระราม 9
------------------------------
กรุงไทย : 064-0-07722-6
สาขา: พัฒนาการ 17
-----------------------------
กสิกรไทย : 727-2-61092-9
สาขา: พัฒนาการ 20
-----------------------------
กรุงศรีอยุธยา : 034-1-28874-3
สาขา: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
----------------------------
ไทยพาณิชย์ : 028-295534-8
สาขา: คลองตัน
---------------------------

ยืนยันการชำระเงิน
แฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ มาที่หมายเลข 02-0413625 
หรือสแกน หรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน พร้อมส่งรายละเอียดมาที่ virat777@hotmail.com 
หรือทาง LINE : 0813371180